Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Bilişim ve İnternet Hukuku

Bilişim ve

İnternet Hukuku

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim ve internet alanındaki baş döndürücü gelişmeler beraberinde verimlilik artışı, refah getirmesine rağmen maalesef teknolojiyi kullanan sofistike suçların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Bilişim ve interneti iş amacıyla kullanan işletmeler ile internet ortamında verilerini paylaşan şahısların kendi bilgilerini teknolojinin yanı sıra hukuki olarak nasıl koruyacakları, ticari ve şahsi verilerinin izinsiz kullanımı, menfaat amacıyla kopyalanması, çalınması gibi durumlarda hukuki olarak neler yapmaları gerektikleri hususunda Büromuz bilişim ve internet hukuku deneyimi ile hukuki destek vermektedir.

Dış müdahaleler sonucu veya bir işletmenin kendi çalışanı tarafından Bilgi İşlem sistemlerine izinsiz giriş, verilerin kopyalanması, çalınması, izinsiz olarak 3.taraflara verilmesi, bilgi işlem ve bilişim sistemlerinin çıkar amaçlı veya zarar vermek amacıyla bozulması, girişinin engellenmesi bilişim hukukuna göre ihlalleri meydana getirir. Bu ihlallere karşı önleyici hukuki işlemlerin neler olabileceği, ihlaller meydana geldikten sonra işletme ve şahısların haklarını korumak ve savunmak amacıyla yapılabilecekler büromuz tarafından olayın teknik ayrıntıları da dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Internet üzerinden sosyal medyanın kullanımı yine işletmeler veya şahısların zararına paylaşım veya asılsız haberlerin, işletme ve şahısların itibarını zedelemesi, maddi veya manevi zarar görmelerine sebep olması gibi çeşitli olumsuzlukları içerebilmektedir. Büromuz bu suça maruz kalan taraflara suçun tespiti, suç oluşmadan yapılabilecekler, dava açılması durumunda müvekkillerimizin temsil edilmesi hususlarında destek vermektedir. Ayrıca alan adı uyuşmazlıkları, internet üzerinde sunulan fikri mülkiyete konu bilgilerin izinsiz paylaşımı, kullanımı konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Hukuk Bürosu