Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Mevzuat Uyum ve Sözleşmeler
 

Mevzuat Uyumu ve

Sözleşmeler

Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu olarak misyonumuz sadece uyuşmazlık çözümü noktasında değil, uyuşmazlığa neden olabilecek potansiyel hukuki risklerin ortadan kaldırılması noktasında da etkin çözümler üreterek müvekkillerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda özellikle madencilik, bankacılık ve finans, inşaat, taşımacılık ve genel olarak hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimizin genel ve sektörel bazda bağlı oldukları mevzuata tam bir uyum içinde faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak ve potansiyel idari soruşturmalar-incelemeler kapsamında karşılaşabilecekleri hukuki sıkıntıları önlemek adına; “risklerin tespiti”, “risklerin bertarafı” ve oluşabilecek risklerin denetlenmesi adına “dâhili kontrol mekanizmalarının kurulması” konularında hizmet sunmaktayız.

Mevzuat uyum çalışmaları ile birlikte Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu olarak ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı müvekkillerimize gerek özel kuruluşlar gerek ise de kamu kurumları ile imzalanacak olan sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve incelenmesi, hukuki görüşlerin sunulması, var olan riskler bakımından detaylı bir hukuki rapor sunulması ve tüm sözleşme müzakere süreçlerine katılım sağlanması konularında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız, her türlü mal ve hizmet satın alınması ile ilgili sözleşmeler, kira sözleşmeleri, hisse devir, ortaklık, garanti, inşaat sözleşmeleri, leasing, yazılım, inhisari ve inhisari olmayan lisans, franchise, gizlilik, bayilik, dağıtım, tedarik, satış, yatırım, ihale, yap işlet devret sözleşmeleri de dâhil olmak üzere çeşitli sözleşmelerin oluşturulması, müzakere edilmesi ve incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibidirler.