• Kesici Göktaş Egemen Hukuk
  Hukuk Bürosu

  İhtiyaca Uygun
  Hukuki Çözümler

  Ticari işletmelerin hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları en önemli desteklerden biri de hiç şüphesiz iş hedeflerini doğru anlayan ve faaliyet gösterdikleri sektöre özgü dinamikleri bilen hukuk danışmanlarıyla birlikte hareket etmektir.
  İncele
 • Kesici Göktaş Egemen Hukuk

  Uluslararası
  Yaklaşım

  Günümüzde ticaret hayatı bizleri, müvekkillerimizin ihtiyaç ve hedeflerini bütün ayrıntılarıyla anlamaya mecbur kılıyor.
  İncele

BİZ KİMİZ?

İstanbul’da kurulu bulunan Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara ve bireylere hukukun birçok alanında, talebe göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hukuki hizmet sunmakta olan genç ve dinamik bir hukuk bürosudur.

HUKUKİ
ÇÖZÜMLER

Ticari işletmelerin hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları en önemli desteklerden biri de hiç şüphesiz iş hedeflerini doğru anlayan ve faaliyet gösterdikleri sektöre özgü dinamikleri bilen hukuk danışmanlarıyla birlikte hareket etmektir.

ULUSLARARASI
YAKLAŞIM

Günümüzde ticaret hayatı bizleri, müvekkillerimizin ihtiyaç ve hedeflerini bütün ayrıntılarıyla anlamaya mecbur kılıyor. Bu doğrultuda, dinamik ve deneyimli kadromuzla, uluslararası standartlara uygun hizmet vermekteyiz.

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Tüm hukuk alanlarında hizmet veren büromuzun uzman kadrosu, müvekkillerin günlük ihtiyaçları için de hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda tüm departmanlarımız müvekkillerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Şirketler, Dava ve Gayrimenkul departmanlarımızla beraber çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Yayınlar

Sizin için hazırladığımız yayınları bu alandan takip edebilirsiniz.

Kesici Göktaş Egemen - işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık eylemine ilişkin bilirkişi raporu

işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık eylemine ilişkin bilirkişi raporu

TBK’nın 396. Maddesi uyarınca İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. ...

Oku
Kesici Göktaş Egemen - sözleşme yapma yükümlülüğüne ilişkin bilirkişi raporu

sözleşme yapma yükümlülüğüne ilişkin bilirkişi raporu

Taraflar arasındaki uyuşmazlık temel olarak davalının davacı ile ‘’sözleşme yapma yükümlülüğü‘’ olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu sebeple öncelikle konuya ilişkin bilgilere yer verilmesi yararlı olacaktır. Sözleşme özgürlüğü 19. Yüzyıl ekonomik ve felsefi liberalizm anlayışının bir ürünüdür. Ancak I. ve II. Dünya Savaşlarının meydana getirdiği etkiler sözleşme özgürlüğünün kapsam ve niteliği hakkında farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Polis devletinden hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışına geçilmesi nedeniyle sözleşme özgürlüğü yeniden değerlendirilmiştir. ...

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Kefalet ve Garanti Beyanlarının Nitelendirilmesine İlişkin Bilirkişi Raporu

Kefalet ve Garanti Beyanlarının Nitelendirilmesine İlişkin Bilirkişi Raporu

Kişisel teminat sözleşmelerinin alt kavramlarını oluşturan kefalet ve garanti sözleşmelerinin temel amaçları, esas itibariyle asıl borç ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişilerce, alacaklıya şahsi teminat (güvence) verilmesidir. Her iki sözleşme de temel amaçları itibari ile aynı hedefe yönelmekle birlikte gerek doktrinde gerekse bu konudaki uygulamanın öncüsü niteliğindeki İçtihadı Birleştirme Kararı'ndaki belirlemelere göre, aralarında bazı ana farklar bulunmaktadır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Limited Şirket Ortaklarının Haklı Nedenle Ortaklıktan Çıkması ve Ayrılık Akçesi Bilirkişi Raporu

Limited Şirket Ortaklarının Haklı Nedenle Ortaklıktan Çıkması ve Ayrılık Akçesi Bilirkişi Raporu

Limited şirket ortağı olan taraflar; şirketin kötü yönetildiği, şirketin kamu ve özel borçlarının kasten ödenmeyerek şirketin zarara uğratıldığı ve diğer ortağın zimmete para geçirdiği iddiası ile ortaklığın kendileri açısından çekilmez ve süreklilik arz eden bir uyuşmazlık haline geldiğini belirterek ortaklıktan çıkma taleplerinin mahkemece kabul edilerek lehlerine ayrılık akçesi ödenmesine karar verilmesini talep etmişlerdir. ...

Oku
Tüm Yayınlar

Haberler

Kesici Göktaş Egemen - Güncel Gelişmeler Işığında Uygulamada Konkordato

Güncel Gelişmeler Işığında Uygulamada Konkordato

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’la değişikliğe uğrayan Konkordato Kurumunun, güncel gelişmelerle birlikte uygulamada görülecek olan yeni etkilerinin inceleneceği ve tartışılacağı eğitim seminerimizde sizi aramızda görmekten onur duyarız....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - ATÖLYE ÇALIŞMALARI 3

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 3

23.11.2018 tarihinde farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla büromuzda düzenlenen Atölye Çalışmasında, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulama Tebliği’nde Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ’in Sözleşmeler Hukukuna ve ticari hayata etkileri tartışılmıştır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2

10.10.2018 tarihinde farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla büromuzda düzenlenen Atölye Çalışmasında, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulama Tebliği’nin Sözleşmeler Hukukuna ve ticari hayata etkileri tartışılmıştır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler

Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler

28.09.2018 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler Semineri”nde iş hukuku uygulamaları güncel Yargıtay kararları kapsamında tartışılmıştır....

Oku
Tüm Haberler