• Kesici Göktaş Egemen Hukuk
  Hukuk Bürosu

  İhtiyaca Uygun
  Hukuki Çözümler

  Ticari işletmelerin hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları en önemli desteklerden biri de hiç şüphesiz iş hedeflerini doğru anlayan ve faaliyet gösterdikleri sektöre özgü dinamikleri bilen hukuk danışmanlarıyla birlikte hareket etmektir.
  İncele
 • Kesici Göktaş Egemen Hukuk

  Uluslararası
  Yaklaşım

  Günümüzde ticaret hayatı bizleri, müvekkillerimizin ihtiyaç ve hedeflerini bütün ayrıntılarıyla anlamaya mecbur kılıyor.
  İncele

BİZ KİMİZ?

İstanbul’da kurulu bulunan Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara ve bireylere hukukun birçok alanında, talebe göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hukuki hizmet sunmakta olan genç ve dinamik bir hukuk bürosudur.

HUKUKİ
ÇÖZÜMLER

Ticari işletmelerin hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları en önemli desteklerden biri de hiç şüphesiz iş hedeflerini doğru anlayan ve faaliyet gösterdikleri sektöre özgü dinamikleri bilen hukuk danışmanlarıyla birlikte hareket etmektir.

ULUSLARARASI
YAKLAŞIM

Günümüzde ticaret hayatı bizleri, müvekkillerimizin ihtiyaç ve hedeflerini bütün ayrıntılarıyla anlamaya mecbur kılıyor. Bu doğrultuda, dinamik ve deneyimli kadromuzla, uluslararası standartlara uygun hizmet vermekteyiz.

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Tüm hukuk alanlarında hizmet veren büromuzun uzman kadrosu, müvekkillerin günlük ihtiyaçları için de hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda tüm departmanlarımız müvekkillerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Şirketler, Dava ve Gayrimenkul departmanlarımızla beraber çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Yayınlar

Sizin için hazırladığımız yayınları bu alandan takip edebilirsiniz.

Kesici Göktaş Egemen - Dövizle İşlem Yasağına İlişkin Bilirkişi Raporu

Dövizle İşlem Yasağına İlişkin Bilirkişi Raporu

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na (“85 sayılı Karar”) ilişkin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 No’lu Tebliğ (“Tebliğ”) 6.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de, 85 sayılı Karar ile düzenlenen döviz cinsinden ya da dövize endeksli sözleşmelere ilişin sınırlamalarla ilgili açıklamalar yer almaktadır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Maden Hukuku Özel Sayı

Maden Hukuku Özel Sayı

Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu tarafından Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi için özel olarak çıkartılan maden hukuku özel sayısında aşağıdaki konular yer almaktadır: • Maden Hukukunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın İznine ve Onayına Tabi İşlemlerin Değerlendirilmesi • Maden Bölgeleri; İlan Edilmesi, Ruhsatların Birleştirilmesi ve İptali • Maden Hukukunda Özellikli İşyeri Uygulamalrı: 6552 Sayılı Kanun ile Maden İşçilerine Sağlanan Haklar • Maden Ruhsatlarının Anonim Şirketlere Sermaye Payı Olarak Konulması • Rödövans Sözleşmelerinin Dövizle İşlem Yasağı Karşısındaki Durumu...

Oku
Kesici Göktaş Egemen - KIŞ 2018 BÜLTEN

KIŞ 2018 BÜLTEN

Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu tarafından dönemlik yayınlanan bültenin Kış 2018 sayısında aşağıdaki konular yer almaktadır: MAKALELER • Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ve E-Genel Kurul • Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisinin Devri İle Devrin Sınırlandırılması Olanakları • Değişen Yönetmelik Işığında Yıllık Ücretli İzin Uygulaması HABERLER • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayınlandı • Veri Sorumluları Sicili Hakkında bilgilendirme Metni Yayınlandı • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı • İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklara İlişkin Zorunlu Arabuluculuk Sistemi Yürürlüğe Girdi ...

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6.Maddesi'nin 12. ve 13.Fıkraları ile

Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6.Maddesi'nin 12. ve 13.Fıkraları ile

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 2013/95 E., 2014/176 K. sayılı iptal kararı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi'nin 12. ve 13. fıkraları ve Geçici 7. maddesi iptal edilmiş ve iptal kararı 13 Mart 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır....

Oku
Tüm Yayınlar

Haberler

Kesici Göktaş Egemen - Güncel Gelişmeler Işığında Uygulamada Konkordato

Güncel Gelişmeler Işığında Uygulamada Konkordato

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’la değişikliğe uğrayan Konkordato Kurumunun, güncel gelişmelerle birlikte uygulamada görülecek olan yeni etkilerinin inceleneceği ve tartışılacağı eğitim seminerimizde sizi aramızda görmekten onur duyarız....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - ATÖLYE ÇALIŞMALARI 3

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 3

23.11.2018 tarihinde farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla büromuzda düzenlenen Atölye Çalışmasında, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulama Tebliği’nde Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ’in Sözleşmeler Hukukuna ve ticari hayata etkileri tartışılmıştır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2

10.10.2018 tarihinde farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla büromuzda düzenlenen Atölye Çalışmasında, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulama Tebliği’nin Sözleşmeler Hukukuna ve ticari hayata etkileri tartışılmıştır....

Oku
Kesici Göktaş Egemen - Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler

Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler

28.09.2018 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler Semineri”nde iş hukuku uygulamaları güncel Yargıtay kararları kapsamında tartışılmıştır....

Oku
Tüm Haberler