Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri ve Sınai

Mülkiyet Hakları

Üretim ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişim ulusal rekabeti uluslararası boyuta taşımıştır. Kaliteli üretimin yaygınlaşması benzerlerinden farklılaşarak karlılığını arttırmak isteyen şirketleri markalaşmaya, reklama ve AR-GE konularında yatırıma yöneltmiştir.

Sıkı rekabet ortamında markaya, reklama ve yeni buluşlara yapılan yatırımların karşılığının hedeflenen boyutta alınması ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin ulusal ve uluslararası alanda hukuken korunmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda markaların, fikri ve sınai ürünlerin haklarının korunması işletmeler açısından zorunluluk oluşturmaktadır.

Müvekkillerimize fikri mülkiyet hukukunun tüm alanlarında hizmet vermekteyiz. Yeni bir buluşu süreli olarak koruma altına alan patent ve faydalı model başvuruları, bir işletmenin kendine özgü markasının 3.şahıslarca taklit edilmesi durumunda izlenecek hukuki yöntemler bu alandaki çalışmalarımızı oluşturmaktadır.

Daha ayrıntılı olarak müvekkillere sunduğumuz hizmetler arasında; davaların açılması, izlenmesi ve takibi, fikri mülkiyet tescil işlemlerinin yapılması, yapılan itirazlara cevap verilmesi, fikri mülkiyetle ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, müvekkillerimizin ürünlerini taklit ederek haksız kazanç sağlayanlara karşı hukuki işlemlerin başlatılması sayılabilir. Ayrıca fikri mülkiyet haklarına dair bizden hizmet isteyen müvekkillerimizin mevcut durumlarının saptanması çalışmaları, önleyici hukuk çerçevesinde 3. şahısların fikri mülkiyet haklarına müdahale edilmemesi için görüş verilmesi, mevcut kanuna uyumluluk çalışmaları verdiğimiz hizmetler arasındadır.
Fikri mülkiyet alanının özelliği ilgili sektör hakkında bilgi sahibi olunması gerekliliğidir. Uzman avukatlarımız sektöre özel fikri mülkiyet uygulamalarına hakim olarak izlenecek yöntemleri ve hukuki işlemlerin planlamasını yaparlar.