Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku

İş yaşamında işçi-işveren arasında doğabilecek ihtilaflar oluşmadan önleyici hukuk çerçevesinde şirketlerin özellikle İnsan Kaynakları ve Personel bölümlerine verilebilecek eğitimler, uyulması gereken işe alım ve işten çıkarma prosedürleri, çalışma süresi boyunca çalışanların doldurması gereken evrak ve belgelerin eksiksiz dosyalanması için bilgilendirmeler, bu alandaki danışmanlığımızın önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.

Davaya dönüşen ihtilaflarda işveren vekili olarak İş Kanunu, benzer davalarda verilen kararlar, olaya özgü tüm hususlar, işten çıkarma sonrasında şirket tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar, işten çıkarma kararlarının güçlü gerekçe ve deliller ile desteklenmesi yoluyla hukuki hizmet sunmaktayız.