Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) tasarım; ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü olarak tanımlanmaktadır. Ürün ise; bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterlerdir.

Mülga 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sadece tescilli tasarımlar düzenlenmiş olup tescilsiz tasarımlar genel hükümlere tabi tutulmuştu. Sınai Mülkiyet Kanunu ile hem tescilli hem de tescilsiz tasarımlar korunma altına alınmıştır.

SMK’nın 56/1 maddesiyle tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine sahip olması durumunda korunacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızın konusunu Türk hukukunda tasarımların korunması oluşturmaktadır.

Ofisimiz avukatlarından Av. Aybige ELMACIOĞLU tarafından Türk Hukukunda tasarımların korunması konusu değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç