Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Bilirkişi Av. Erhan EGEMEN tarafından incelenen husus şu şekildedir: taraflar arasında 07.04.2014 tarihli kira sözleşmesi akdedildiği, kira bedelinin 258.163,47 USD + KDV olarak belirlendiği uyuşmazlık dışı olup; uyuşmazlık 2018 Ekim ayı kira alacağının 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ilgili tebliğ karşısında uyarlama kapsamında olup olmadığı, uyarlama kapsamında ise uyarlanacak kurun miktarı ve nihai olarak davalı kiracının 2018 Ekim ayı bakiye kira borcu bulunup bulunmadığı, hususlarında olduğu anlaşılmaktadır. İncelemeler işbu hususlarda yapılacaktır.

 

Makaleyi PDF Olarak Aç