Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Bilirkişi Av. Erhan EGEMEN tarafından incelenen husus şu şekildedir: Davalı kiraya veren ile dava dışı kiracı C arasında 01.01.2017 başlangıç tarihli, aylık 2.000,00 TL kira bedelli, kira sözleşmesi akdedildiği, davacının bahsi geçen kira sözleşmesini ‘’kiracının edimlerini garanti eden‘’sıfatıyla imzaladığı, dava dışı kiracının nisan/mayıs/haziran 2018 kira bedellerini ödememesi üzerine dava dışı kiracı ve davalı hakkında Anadolu ... İcra Müdürlüğünün 2018/… esas sayılı dosyası üzerinden yasal takip başlatıldığı, takibin kesinleştiği, uyuşmazlık dışı olup; uyuşmazlık davacının taahhüdünün hukuki niteliği (garanti veya kefalet) ile kefalet olarak değerlendirme yapılması halinde kefaletin yasal unsurlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplanmaktadır.

 

Makaleyi PDF Olarak Aç