Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Bilirkişi Av. Erhan EGEMEN tarafından incelenen husus şu şekildedir: C ve A’nın B Şirketinin ortakları olduğu, … tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ile her iki ortağa da münferiden sınırsız imza yetkisi verildiği uyuşmazlık dışı olup, uyuşmazlık asıl ve karşı davada ortaklıktan çıkmak için haklı bir nedenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve ortaklıktan ayrılan ortağa ayrılma akçesi ödenip ödenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. 

Makaleyi PDF Olarak Aç