Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

II (a) ve II (c) ruhsatlar inşaat ve yapı sektörü için hayati önemde olan ham maddeleri içermektedir. İnşaat ve yapı sektörünün ülkemiz için lokomotif sektör olduğu düşünüldüğünde bahsi geçen ruhsat gruplarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu çalışmamızda II (a) ve II (c) ruhsatlar açısından 6592 S.K. değişikliği sonrasında oluşan hukuki durum ana hatları ile değerlendirilecektir.

1-) 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan köklü değişiklik (6592 S.K.) ile II (a) grubunda değişikliğe gidilmiş, maddeye II (c) grubu oluşturularak ek yapılmıştır. Değişiklik sonra gruplar şu şekilde düzenlemiştir;

II (a) : Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar,

II (c) : Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar,

Bakanlar Kurulu tasarısında yer almayan değişiklik TBMM aşamasında sürece dahil edilmiştir. İdarece değişiklik ile günümüz teknolojik gelişmelerine ve sektör ihtiyaçlarına cevap verilmek istendiği savunulmuştur.

Makaleyi PDF Olarak Aç