Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Ülkemiz birçok alanda olduğu gibi maden zenginlikleri bakımından da dünyanın üst sıralarındadır. Ülkemizin dört bir yanında değişik ve kaliteli cevherler çıkmakta ve işletilmektedir. Maden sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkı kayda değerdir. Ancak sağlam ve dünya ile rekabet edebilir bir maden sektörünün oluşması ve sürdürülebilmesi bakımından sağlıklı ve güvenilir bir hukuki yapının oluşturulması zorunluluktur.

Bu kapsamda hukuki güvenliği sağlamak amacıyla yapılan idari işlemler müdahaleler, konjonktüre ve tepkiye göre değil, öngörülebilir bir hukuk sisteminin gereklerine göre yapılmalıdır. Bu sektörün tüm tarafları açısından olması gereken durumdur. Bu çalışmamız sözkonusu amaca bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamızda Maden Kanunu kapsamında haciz uygulamaları ele alınacak, maden ruhsatlarının satış ve ihale şartları değerlendirilecektir.

Maden Kanununun haciz ve ihtiyati tedbir başlıklı 40. Maddesi: “Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz.

Makaleyi PDF Olarak Aç