Kesici Göktaş Egemen

11.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanarak yürürlüğe giren “Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar ” ile getirilen bazı ödemelerin TL ile yapılması zorunluluğu 20.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırıldı.
- Yeni düzenleme ile Serbest Bölgeler ile Türkiye arasındaki ticarete, kira, ruhsat, izin ve belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin ödemeleri de döviz veya TL ile yapılabilecek.