Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Günümüzde yaşanan ticari, sınai ve teknolojik gelişmeler mülkiyet maliyetlerini artırdığı gibi ekonomik gelişmeler de bir şeye malik olmayı girişimciler açısından gereksiz hale getirmektedir. Girişimciler mülkiyet yerine kendilerine ekonomik anlamda daha fazla marjinal fayda sağlayacak ekonomik işletme modellerine yönelmektedir.

Günümüzde en çok tercih edilen modeller olarak finansal kiralama, francising, lisans ve kira sözleşmeleri (adi kira-ürün kirası) karşımıza çıkmaktadır. Girişmciler bu modelleri kullanarak maliyeti düşürmekte, kendileri için riski azaltarak kar oranlarını yukarıya çekmektedirler.

Ticari İşletme Kirası da ticari hayatta yaşanan bu gelişmelere parelel olarak ürün kirasının bir çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmamızda ürün kirasının önemli bir türü olan ticari işletme kirasını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerini esas alarak incelemeye çalışacağız.
Makaleyi PDF Olarak Aç