Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Bu çalışmamızda amaç; geniş kapsamlı olan ve yoğun tartışmaları içerisinde barındıran İlaç Patentini enine boyuna açıklamak değil, tarihsel gelişim içerisinde konuyu ana hatları ile okuyucunun dikkatine sunmaktır.

Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 sayılı K.H.K.’nın 5. Maddesi gereği ancak ; ‘yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir’ buluşlar patent korumasından yararlanabilecektir. Burada karşımıza üç temel kavram çıkmaktadır; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olmadır. Bahsi geçen nitelikteki özünde barındırmayan buluşlar patent korumasından yararlanamayacaktır.

Patent korumasının temel özelliği belirli sürede içerisinde sahibine tekel hakkı sağlaması ve buna bağlı olarak diğer kişileri kullanımdan men edebilmesidir. İlaçlar ise insan yaşamını doğrudan ilgilendirmesi gereği kamu sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Yukarıda yer verilen nitelikleri taşıyan ilaç buluşlarının da patent korumasından yararlanabileceği şüphesizdir. Ancak patent haklarının tarihsel gelişimi içerisinde ilaç patentlerinin ayrı ve özel bir yeri olduğu tartışmasız şekilde kabul edilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç