Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Covid 19 pandemi salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması ve salgın ile etkin mücadele kapsamında son birkaç ay içerisinde çok sayıda yasal düzenleme yürürlüğe girmiş olup; tıbbi cihaz ve malzemelerin ticareti başta olmak üzere, salgına ilişkin alınan tıbbi önlemler de pek çok düzenlemenin konusu olmuştur. Tıbbi cihaz ve malzemeler, salgının yayılma hızının ve virüsü taşıyan vaka sayısının azaltılması noktasında hayati bir önem taşıdığından; işbu düzenlemelerin neredeyse tamamının, bu cihaz ve malzemelerin ticaretine ilişkin kısıtlayıcı yahut engelleyici mahiyette önlemler içerdiği görülmektedir.

4 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ (İhracat:2020/4) ile, İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi (İhracat: 96/31) genişletilerek; “koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlük, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril-non steril eldiven” ihracatı ön izne bağlanmış; 26 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ (İhracat 2020/6) ile aynı listeye, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında kullanılan pek çok tıbbi cihaz eklenmiştir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Karya Ege DEMİREL tarafından ilgili düzenleme mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç