Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

İşveren, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi gereği, bünyesinde istihdam eden çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, mesleki riskleri önlemek, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri almak, organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla yükümlüdür. İlgili kanun kapsamında işverenin, küresel bir sorun haline gelen Covid-19 salgını karşısında yükümlülükleri de mevcuttur.

Ofisimiz avukatlarından Av. Büşra MUŞ tarafından İşverenin, Covid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri doğrultusunda bünyesinde istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla işçilere yıllık izin ve ücretsiz izin kullandırması konuları değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç