Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Ortaklıktan çıkma, şirket ortağının kendi iradesi ile ortaklıktan ayrılması olarak tanımlanabilecektir. Anonim şirketlerin aksine, ortaklar arasındaki kişisel ilişkilerin önem taşıdığı limited şirketler bakımından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 638. maddesinde ortakların ortaklıktan çıkması için aranan şartlar düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca limited şirkette, şirket sözleşmesinde yer alan bir düzenleme ile ortaklara çıkma hakkı tanınabileceği ve bu hakkın kullanılmasının belli şartlara bağlanmasının mümkün olabileceği düzenlenmiştir. Aynı maddede, şirket sözleşmesinde çıkmaya ilişkin bir düzenleme bulunmasa dahi haklı sebebin varlığı halinde ortakların şirketten çıkmak için dava açabileceği düzenlenmiştir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Kardelen BAHADIR tarafından limited şirkette ortağın çıkma hakkı değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç