Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Kat Mülkiyeti Hukuku’nda çıkması muhtemel ilk problem işbu salgın esnasında yöneticilerin ya da yönetim kurulunun görev süresi dolması nedeniyle Kat Malikleri Kurulu toplantısı yapılması gereksinimi doğarsa nasıl bir yol izlenmesi gerektiğidir. Çok tartışılan bir diğer nokta ise “aidat” bedellerinin ödemekten kaçınılmasının mümkün olup olmadığı mevzusudur. Aidat terimi KMK sistematiğinde yer almamakla birlikte uzun yıllardır ortak gider avansı kavramı yerine kullanılmaktadır. Kat Malikleri Kurulu kararı ya da kesinleşmiş işletme projesine dayanarak talep edilen ortak gider avansını ödemekten hiçbir kat maliki imtina edemez.

Ofisimiz avukatlarından Av. Ahmet Can AŞIK tarafından pandemi süresince çıkması muhtemel kat mülkiyeti sorunları ve olası çözümler değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç