Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Bilirkişi Av. Erhan EGEMEN tarafından incelenen husus şu şekildedir: Dosyadaki Alacaklı tarafın talebi üzerine sayın mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiş, borçlu alacağın 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ilgili tebliğ kapsamında uyarlanması gerektiğinden bahisle ihtiyati hacze itiraz etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, ihtiyati haciz konusu alacağın 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ilgili tebliğ karşısında uyarlama kapsamında olup olmadığı ile uyarlama kapsamında ise uyarlanacak kurun miktarı hususlarında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Makaleyi PDF Olarak Aç