Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ticaretin gelişimini ve kapsamını doğrudan etkilemiştir. Ticaret sadece iç piyasa hareketi olmaktan çıkmış, mal ve hizmetlerin uluslarası dolaşımı sağlanmış ve ticari faaliyetler komplike bir hal almıştır.

Ticari faaliyetlerin uluslararasılaşması ve buna bağlı olarak büyük miktarlarla ifade edilen işlem hacimlerine ulaşması beraberinde rekabeti getirmiştir. Girişimciler mal ve hizmetlerini ön plana çıkarmak ve diğer girişimcilerin mal ve hizmetlerinden ayırtetmek için yoğun çaba harcamışlardır. İşte bu çabanın sonucu olarak karşımıza marka kavramı çıkmaktadır.

Marka, 556 sayılı KHK’ya m.5 göre ; ‘Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) "malların biçimi veya (Değişik ibare: 5194 - 22.6.2004 /m.12) "ambalajları"" gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir’, şeklinde tanımlanmıştır.

Makaleyi PDF Olarak Aç